NCC

dji_0044111dji_00332-21

Masthuggskajen

Kontor
Byggtid 36 månader
16 våningar

Kran: 

  • Potian 569, 50m arm 80m hög
  • Potian 368, 45m arm 67m hög