PEAB


20191105_160313120191105_1643281vesta031vesta021

Gårda Vesta

​​​​​​​25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad Kontor och resturanger WELL-certifiering 26 600 kvadratmeter

Kran 1 Potain MDT389 118m krokhöjd 65m arm

Karn 2 Potian MDT368 65m krokhöjd 35m arm