VEIDEKKE


dji_0065dng11112dji_0055dngdji_0059dng

Ströms fastigheten

Tillbyggnad  och renovering
av Strömsfastigheten

Kran:
  • Potian MDT178 45m hög 45m arm