Majoren

BRF Majoren, 2 huskroppar, 57 lägenhgeter

Majoren


BRF Majoren
2 huskroppar
57 lägenhgeter
Kran Potain 389 - 31m hög, 45m arm. Rälsgående kran